Aug 29

Календар образовно-васпитног рада 2014-2015.

Прво полугодиште почиње у понедељак 1. септембра 2014.године, а завршава се у уторак, 30.децембра 2014. године.

Друго полугодиште почиње у уторак, 20. јануара 2015. године.

Друго полугодиште завршава се у петак, 29. маја 2015. године за ученике осмог разреда, односно у петак  12. јуна 2015. године, за ученике од првог до седмог разреда.

Табеларни преглед календара