Aug 29

Календар образовно-васпитног рада 2018./2019.

Прво полугодиште почиње у понедељак 3. септембра 2018.године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2019. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године.

Друго полугодиште завршава се у петак, 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда, односно у петак  14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда.

Clip_5