Јавне набавке

НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА

САОПШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

појашњење конкурсне документације

Појашњењ 1 strana 001 појашњење 2 страна 001 појашњење 3 страна 001