Бесплатни уџбеници

Основна школа “Светозар Марковић”, Лапово, на основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, организује набавку бесплатних уџбеника за све ученике од 1. до 8. разреда, чији родитељи треба да доставе потребну документацију секретару школе до 13.3.2019. године, уколико задовољававају један од следећих услова:

  1. За треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања, доставити потврде да су друга два детета на школовању (средња школа или факултет),
  2. Примаоци социјалне помоћи (донети копију решења о примању социјалне помоћи),
  3. Ученици који раде по ИОП-1 и ИОП-2 (потребна документација за ове ученике се налази у школи).