Размена искустава

Дана 28.3.2019. године, у нашој школи представљене су четири презентације часова биологије, историје, српског језика и музичке културе. Ови часови су похваљени од стране просветних саветника, приликом екстерне евалуације ОШ “Свети Сава” у Баточини. Размена искустава, употреба нових метода и облика рада, биле су само неке од тема о којима се разговарало. Договорена је још интезивнија сарадња школа у окружењу.