О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПО УПУТСТВУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РОДИТЕЉИ ПРВАКА НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА, ПРИЛИКОМ УПИСА УЧЕНИКА У ШКОЛУ, ДОСТАВЉАЈУ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И ПОТВРДУ О ПРЕБИВАИШТУ У ПАПИРНОЈ ФОРМИ, ВЕЋ ШКОЛА МОЖЕ НАВЕДЕНА ДОКУМЕНТА ДА ПРИБАВИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ УЗ ЊИХОВУ САГЛАСНОСТ.