Обавештење за ученике виших разреда

Због преласка на он-лајн наставу и промене датума завршетка првог полугодишта дошло је до промене распореда писмених тестирања. Тестирања ће се обавити он-лајн. На тестовима ће бити заступљени они садржаји који су кључни за остваривање исхода предмета. Писмени задаци се одлажу за друго полугодиште.

  1. Тест из енглеског језика биће одржан 2.12.2020. за све разреде.
  2. Тест из биологије биће одржан 4.12.2020. за све разреде у 12:30.
  3. Тест из српског језика за све разреде биће одржан 9.12.2020. у 12:30.
  4. Тест из физике за све разреде биће одржан 11.12.2020. у 12:30.
  5. Тест из хемије за све разреде биће одржан 15.12.2020. у 12:30.
  6. Тест из географије за све разреде биће одржан 16.12.2020. у 12:30.
  7. Тест из математике за све разреде биће одржан 17.12.2020. у 12:30.

О детаљима и начину тестирања ученици ће бити обавештени од стране предметних наставника.