Пријава за бесплатне уџбенике

Обавештавамо родитеље да је у току пријава за бесплатне уџбенике за наредну школску годину.

Право на бесплатне уџбенике имају:

  1. Ученици из социјално – материјално угрожених породица (Примаоци новчане социјалне помоћи). Потребно доставити разредним старешинама копију решења из Центра за социјални рад којом се утврђује право на остваривање новчане социјалне помоћи
  2. Ученици који основно школско образовање стичу по Индивидуалном образовном плану – ИОП.
  3. Ученици који су у породици треће и свако наредно рођено дете у систему школовања. Потребно доставити разредном старешини потврду образовне установе о својству ученика односно студента.

Рок за доставу документације је 19.2.2021.