Ученички парламент

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА, ШКОЛСКА 2019 / 2020.

 

АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И М ЕСТОРЕАЛИЗАЦИЈЕ

ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПАРЛАМЕНТА, ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА И СЕКРЕТАРА ПАРЛАМЕНТА ПЛАНИРАЊЕ, ДОГОВОР, ИЗРАДА КООРДИНАТОР ПАРЛАМЕНТА , ТИМОВИ И СЕКЦИЈЕ, ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА СЕПТЕМБАР, ШКОЛА
УПОЗНАВАЊЕ СА ПОСЛОВНИКОМ О РАДУ ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИЛНИКОМ О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА ЈАВНА  РАСПРАВА И ДИСКУСИЈА 

НОВИ ПРЕДЛОЗИ, ДОПУНЕ

ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА, КООРДИНАТОР ПАРЛАМЕНТА СЕПТЕМБАР,  ШКОЛА
ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 ПОНАШАЊА У ШКОЛИ   И       

ДОГОВОР У ВЕЗИ СА ПРОМОЦИЈОМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ТОКОМ ГОДИНЕ

ДОПУНЕ И ДОРАДЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

КОРЕЛАЦИЈА СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА,

КОРЕЛАЦИЈА СА ТИМОМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

ИЗРАДА ПАНОА

САРАДЊА СА НОВИНАРСКОМ СЕКЦИЈОМ  И ШКОЛСКИМ САЈТОМ

ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА, КООРДИНАТОР ПАРЛАМЕНТА, ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ, ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА СЕПТЕМБАР, ШКОЛА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ( ПРЕДАВАЊА, РАДИОНИЦЕ, ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ….) САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, ДЕЧИЈИМ САВЕЗОМ, КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА МЛАДЕ, ТИМОВИМА И СЕКЦИЈАМА, РОДИТЕЉИМА ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА И ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА, КООРДИНАТОРИ ТИМОВА ОКТОБАР,  ШКОЛА, УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
САРАДЊА СА ШКОЛСКОМ  БИБЛИОТЕКОМ  У НАСТАВКУАКЦИЈЕ„КО ЧИТА ПОБЕЂУЈЕ“ И „НАЈЛЕПШИ ДНЕВНИК ЧИТАЊА“ ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 

ИЗБОР И НАГРАЂИВАЊЕ  УЧЕНИКА

КООРДИНАТОР ПАРЛАМЕНТА, БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ, ПРЕДСТАВНИЦИ ПАРЛАМЕНТА ОКТОБАР,  ШКОЛА 

 

ПРЕДАВАЊЕ “ У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ” ПОВОДОМ 10. ОКТОБРА СВЕТСКОГ ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА И ЗДРАВЕ ХРАНЕ САРАДЊА СА ДОМОМ ЗДРАВЉА И НАСТАВНИЦИМА БИОЛОГИЈЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ДЕЧИЈИ ЛЕКАРИ, НАСТАВНИЦИ, ПРЕДСТАВНИЦИ ПАРЛАМЕНТА ОКТОБАР,  ШКОЛА
НЕДЕЉА СПОРТА САРАДЊА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ПАРЛАМЕНТА , ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА, РОДИТЕЉА И ШКОЛА У ОКРУЖЕЊУ НАСТАВНИЦИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ ОКТОБАР,  ШКОЛА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 9. НОВЕМБРА,  ДАНАПРОСВЕТНИХ РАДНИКА САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

ЗАМЕНА УЛОГА И НАЈОРИГИНАЛНИЈА ИМИТАЦИЈА НАСТАВНИКА

ПАРЛАМЕНТ, ДЕЧИЈИ САВЕЗ, ЧЛАНОВИ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ НОВЕМБАР,  ШКОЛА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ, 16. НОВЕМБРА

АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ 

РАЗГОВОР СА ПСИХОЛОГОМ  О ОВОЈ ТЕМИ И АНАЛИЗА АНКЕТЕ

ИЗРАДА ПАНОА

ПРЕДСТАВНИЦИ ПАРЛАМЕНТА , ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ НОВЕМБАР,  ШКОЛА
ПРЕДАВАЊЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГДАНА ПРАВА ДЕТЕТА, 20. НОВЕМБРА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

 

ПАРЛАМЕНТ, КООРДИНАТОР ПАРЛАМЕНТА НОВЕМБАР,  ШКОЛА
ТРИБИНА  ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА25. НОВЕМБРА, МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕПРОТИВ НАСИЉА ПРЕДАВАЊЕ И РАДИОНИЦА КРОЗ САРАДЊУПАРЛАМЕНТА , ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  ПОЛИЦИЈЕ, САВЕТА РОДИТЕЉА ПАРЛАМЕНТ, КООРДИНАТОРИ ТИМОВА, ПРЕДСТАВНИЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА НОВЕМБАР,  ШКОЛА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 1. ДЕЦЕМБРА, СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ ПРЕДАВАЊЕ 

САРАДЊА СА ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА

ПАРЛАМЕНТ, ПРЕДСТАВНИЦИ  ДОМ АЗДРАВЉА ДЕЦЕМБАР,  ШКОЛА 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ВОЛОНТЕРА, 5. ДЕЦЕМБАР САРАДЊА И ДОГОВОР СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОКО УКРАШАВАЊА И УРЕЋЕЊА ТРГОВА И ПАРКОВА ПОВОДОМ  НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА ПАРЛАМЕНТ, ДЕЧИЈИ САВЕЗ,  ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ДЕЦЕМБАР, ШКОЛА
БЛИЖИ СЕ НОВА ГОДИНА… ПРИПРЕМЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ПРИРЕДБЕ ПОВОДОМ НОВЕ ГОДИНЕ 

УРЕЂЕЊЕ ПАНОА, УЧИОНИЦА, ХОЛОВА

ПАРЛАМЕНТ, ДЕЧИЈИ САВЕЗ, НАСТАВНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ДЕЦЕМБАР,  ШКОЛА
НАЈАКТИВНИЈИ ЧИТАЧИ И ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈЛЕПШЕ УЧИОНИЦЕ САРАДЊА СА БИБЛИОТЕКОМ БИБЛИОТЕКА, ПАРЛАМЕНТ, НАСТАВНИЦИ ЈЕЗИКА ДЕЦЕМБАР, ШКОЛА, 

ДОМ КУЛТУРЕ

  

ШКОЛСКА СЛАВА  СВЕТИ САВА

 

  

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У ДОМУ КУЛТУРЕ

ПАНОИ

  

ПАРЛАМЕНТ, ДРАМСКА, НАСТАВНИЦИ МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

ЈАНУАР,  ШКОЛА,  ДОМ КУЛТУРЕ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 14. ФЕБРУАРА, ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

ПАНОИ

ДРАМСКИ ПРИКАЗ

НАСТАВНИЦИ СРПСКОГ И ДРУГИХ ЈЕЗИКА, ЛИКОВНЕ, МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ФЕБРУАР,  ШКОЛА, ДОМ КУЛТУРЕ
  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ДАНА МАТЕРЊЕГЈЕЗИКА, 21. ФЕБРУАРА ОДРЖАВАЊЕ КВИЗА “КОЛИКО СМО (НЕ)ПИСМЕНИ?“ 

УРЕЋЕЊЕ ПАНОА

ПАРЛАМЕНТ, НАСТАВНИЦИ  СРПСКОГ ЈЕЗИКА ФЕБРУАР,  ШКОЛА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 8. МАРТА ПАНОИ 

ПОСЕТА ИЗНЕНАЂЕЊА

ПРИГОДАН ПРОГРАМ

ПАРЛАМЕНТ МАРТ,  ШКОЛА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ПОЕЗИЈЕ, 21. МАРТА   

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ТАКМИЧЕЊА У РЕЦИТОВАЊУ

  

НАСТАВНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ПАРЛАМЕНТ

МАРТ,  ШКОЛА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНАДЕЧИЈЕ КЊИГЕ, 2. АПРИЛА ИЗЛОЖБА ДНЕВНИКА ЧИТАЊА 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ОМИЉЕНИХ КЊИГА  УЗ ЈАВНУ ДЕБАТУ

ПАРЛАМЕНТ, БИБЛИОТЕКА, ДЕЧИЈИ САВЕЗ АПРИЛ,  ШКОЛА
ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, 22.  

АПРИЛ

ЕКОЛОШКЕ ПАТРОЛЕ У ШКОЛИ И БАН ЊЕ ПАРЛАМЕНТ, ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА АПРИЛ,  ШКОЛА
 СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА, 7. АПРИЛ ПРЕДАВАЊЕ  О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ 

САРАДЊА НАСТАВНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

ПАРЛАМЕНТ,  ДОМ  ЗДРАВЉА АПРИЛ, ШКОЛА
ОСМАЦИ И ЊИХОВЕ ЖЕЉЕ ПОСЕТЕ БУДУЋИМ ШКОЛАМА 

АЛИЗЕ ПРОБНОГ ТЕСТА

ПРЕДЛОЗИ И МЕРЕ ЗА БОЉИ РЕЗУЛТАТ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

ПАРЛАМЕНТ,  НАСТАВНИЦИ,, ПЕДАГОШКА СЛУЖБА МАЈ, ШКОЛА, ОКРУГ
ТРИБИНА  “ У ПОРОДИЦИ ЈЕ СИГУРНОСТ”   ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГДАН ПОРОДИЦЕ, 15. МАЈА ИЗЛОЖБА ПОРОДИЧНИХ ФОТОГРАФИЈА 

АКТИВНОСТИ  У САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

ПСИХОЛОГ, НАСТАВНИЦИ, РОДИТЕЉИ, ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА, ПАРЛАМЕНТ МАЈ,  ШКОЛА
ПОЗДРАВ ОСМАКА 

 

ПРИРЕДБА У ДОМУ КУЛТУРЕ ПАРЛАМЕНТ, ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ МАЈ,  ДОМ КУЛТУРЕ
НЕДЕЉА СПОРТА САРАДЊА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ПАРЛАМЕНТА , ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА, РОДИТЕЉА И ШКОЛА У ОКРУЖЕЊУ НАСТАВНИЦИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ МАЈ,  ШКОЛА 

 

ДАН ШКОЛЕ, 1. ЈУН АКАДЕМИЈА 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ПОВОДОМОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ШКОЛЕ

ТИМОВИ  ШКОЛЕ, НАСТАВНИЦИ, ПАРЛАМЕНТ, ДЕЧИЈИ САВЕЗ ЈУН,   ШКОЛА, ДОМ КУЛТУРЕ