Угледни часови

У циљу унапређења наставе и учења у нашој школи је пракса да се перманентно у току школске године организују предавања и разни облици угледних, огледних  и заједничких часова. Свакодневно се трудимо да наставу учинимо што занимљивијом и интересантнијом нашим ђацима. Нове методе и технике, сигурни смо, ће помоћи ученицима у савладавању градива и усвајању нових наставних садржаја .

Српски језик , историја, информатика и рачунарство

Грађанско васпитање, енглески језик, информатика и рачунарство

Наставнице енглеског језика Маја Марковић и информатике Мирјана Станојевић заједно са ученицима 6-3 разреда реализовали су пројектну наставу под називом “Познате личности”

Српски и енглески језик

Преносимо вам део атмосфере са заједничког часа енглеског и српског језика. Наставнице Маја Марковић и Јелена Милошевић одржале су заједнички час, изузетно успешан и занимљив, на тему Компарација придева

komparacija prideva

Природа и друштво 3.разред