Угледни часови

У циљу унапређења наставе и учења у нашој школи је пракса да се перманентно у току школске године организују предавања и разни облици угледних, огледних  и заједничких часова. Свакодневно се трудимо да наставу учинимо што занимљивијом и интересантнијом нашим ђацима. Нове методе и технике, сигурни смо, ће помоћи ученицима у савладавању градива и усвајању нових наставних садржаја .

Северна Африка

Северна Африка-дупли изазов, 7/3. Географски и историјски. Успели само да одговоримо задатку.

Озонски омотач

Сарадничко, заједнички час: хемија, географија, биоогија и физика, 8/1. Озонски омотач. Колегинице: Снежана Којадиновић, Живадинка Иличић и др Драгана Милошевић. Актуелна тема, без превише озбиљности у нашем свакодневном животу. Будимо свест увек када можемо, а наши наследници то врло добро раде.

Отктића из Азије

На угледном часу са 7/3 урађен је пројекат „Отктића из Азије“. Ученици су урадили паное, повезали градиво са историјом и врло успешно присутним члановима презентовали свoја открића. Гео-кутак у срадњи са Сањом Микић магистром вајарства, документовао је наша истраживања.

Талесова теорема

“Ако моја рука није способна да измери, то ће учинити моја мисао!”. Уз Сунце, као савезника, сви објекти на земљи постају мерљиви. Угледајући се на Талеса, који је пре 2500 година одредио висину Кеопсове пирамиде, ученици одељења 8/3 су, у школском дворишту, мерили високе објекте уз помоћ сенке. Час је одржан у сарадњи наставнице историје Љиљане Ђорђевић и наставника математике Иличић Данила.

Српски језик , историја, информатика и рачунарство

Грађанско васпитање, енглески језик, информатика и рачунарство

Наставнице енглеског језика Маја Марковић и информатике Мирјана Станојевић заједно са ученицима 6-3 разреда реализовали су пројектну наставу под називом “Познате личности”

Српски и енглески језик

Преносимо вам део атмосфере са заједничког часа енглеског и српског језика. Наставнице Маја Марковић и Јелена Милошевић одржале су заједнички час, изузетно успешан и занимљив, на тему Компарација придева

komparacija prideva

Природа и друштво 3.разред