Угледни часови

У циљу унапређења наставе и учења у нашој школи је пракса да се перманентно у току школске године организују предавања и разни облици угледних, огледних  и заједничких часова. Свакодневно се трудимо да наставу учинимо што занимљивијом и интересантнијом нашим ђацима. Нове методе и технике, сигурни смо, ће помоћи ученицима у савладавању градива и усвајању нових наставних садржаја .

Излучивање

Наставница Силвија Цветановић је, заједно са ученицима одељења 6/1, вршила експериментално доказивање протока воде код биљака, уз примену дигиталног уџбеника.

Текуће воде

У одељењу 8/2 наставница биолигије, Силвија Цветановић је одржала час на тему “Текуће воде”. Каква је атмосфера била на часу, можете видети на сликама.

Водич за одрастање

У петак 15.11.2019. у разреду 7/2 одржан је занимљив час.
Ученици су били подељени у 4 групе јер и сам текст има 4 поднаслова.
Фотографије о раду говоре више од речи.

Северна Африка

Северна Африка-дупли изазов, 7/3. Географски и историјски. Успели само да одговоримо задатку.

Рачунање времена

Ученици шестог разреда су имали прилику да повезивањем два предмета схвате и лакше науче како се рачуна одређени временски период (деценија, век и миленијум) уз помоћ знања из математике, одређивањем десетице, стотине и цифре хиљаде у датом броју. Час одржале наставнице историје и математике Љиљана Ђорђевић и Данијела Јовановић.

Озонски омотач

Сарадничко, заједнички час: хемија, географија, биоогија и физика, 8/1. Озонски омотач. Колегинице: Снежана Којадиновић, Живадинка Иличић и др Драгана Милошевић. Актуелна тема, без превише озбиљности у нашем свакодневном животу. Будимо свест увек када можемо, а наши наследници то врло добро раде.

Отктића из Азије

На угледном часу са 7/3 урађен је пројекат „Отктића из Азије“. Ученици су урадили паное, повезали градиво са историјом и врло успешно присутним члановима презентовали свoја открића. Гео-кутак у срадњи са Сањом Микић магистром вајарства, документовао је наша истраживања.

Талесова теорема

“Ако моја рука није способна да измери, то ће учинити моја мисао!”. Уз Сунце, као савезника, сви објекти на земљи постају мерљиви. Угледајући се на Талеса, који је пре 2500 година одредио висину Кеопсове пирамиде, ученици одељења 8/3 су, у школском дворишту, мерили високе објекте уз помоћ сенке. Час је одржан у сарадњи наставнице историје Љиљане Ђорђевић и наставника математике Иличић Данила.

Математика – Површина и запремина призме

Ученици осмог разреда су уз помоћ технологије израчунавали површину и запремину призме. Данијела Јовановић

Пројектни час – Исхрана у функцији здравља

Пројекат су радили ученици осмог разреда у сарадњи са наставницом хемије Снежане којадиновић и наставницом математике Данијелом Јовановић. Прикупљали су податке, анкетирали ученике и наставнике, формирали табеле и дијаграме, као и хистограме и показали анализом прикупљених података колико је важна здрава исхрана за здравље човека, као и колико нездрава исхарана утиче на повећање гојазности и појаву разних болести. Истакли су важност уношења појединих витамина и минерала у свакодневну исхрану.

Математика и ликовна култура – Осна симетрија

Ученици осмог разреда су на часу, бојењем различитих фигура повезали осну симетрију фигура и њен значај у математици.

Српски и енглески језик

Преносимо вам део атмосфере са заједничког часа енглеског и српског језика. Наставнице Маја Марковић и Јелена Милошевић одржале су заједнички час, изузетно успешан и занимљив, на тему Компарација придева

komparacija prideva