Мотивација и психолошки принципи учења

        У просторијама ОШ Светозар Марковић у Лапову, одржан је семинар “Мотивација и психолошки принципи учења”. Ову једнодневну обуку, за своје запослене, организовала је наша школа. Циљеви обуке су унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за организовање ефикасније наставе и учења кроз примену различитих стратегија учења и мотивације за учење како би одговорили на образовне потребе својих ученика и како би дали подршку ученицима у развијању саморегулационих стратегија учења и мотивације за школско учење. Присуствовало је тридесетак наставника који су радионичарским радом могли да се присете и освеже знања из психологије и још више унапреде свој рад.

Мотивација