Математика

math_symbols_m

Лакше је научити математику него радити без ње. (Бауз)

Језик природе је језик математике. (Галилеј)

Суштина математике је у њеној вечној младости. (Бел)

Математика је краљица наука а аритметика је краљица математике. (Гаус)

Која наука може бити лепша, племенитија и за човечанство кориснија од математике. (Франклин)

Како решити математички задатак?
  1. Разумети задатак,
  2. Потражити везу између познатог и непознатог,
  3. Направити свој план,
  4. Извршити тај план,
  5. Проверити резултате.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>