Инклузија

      У складу са реформом основног образовања, у нашој школи почеће организовање и инклузивне наставе. Циљ нам је да се свако дете развија према својим способностима и темпу који му одговара, а његовим потребама прилагођавамо: програм рада, облике, ме3тоде и начин процене остварених резултата. Ученици са посебним образовним потребама у нашој школи имају различите сметње и потешкоће у савладавању наставног градива: говорне и гласовне потешкоће, језичке потешкоћеспецифичне потешкоће у учењу (дислексије, дисграфије, брадилалије, дискалкулије) потешкоће у слушном и видном процесуирању, елементи аутизма, ментална ретердација, церебрална парализа. Да бисмо се успешно укључили у рад са оваквим ученицима, у наредном периоду реализоваћемо много пројеката, а неке смо већ и реализовали.

      9. и 10. децембра 2011. године у нашој школи организован је семинар који се односи на стратегије и поступке прилагођавања наставе које треба применити у раду са децом који имају сметње у развоју, али и даровитом децом. Едукатори Дубравка и Вера су путем радионица дали наставницима смернице у раду са таквом децом. Радионице су биле веома добро осмишљене, али уочили смо и интересовање наставника за овај, итекако, актуелан проблем у васпитању деце. Очекује нас још активности и издвајамо само део: Једна стидијска посета модел школи, Трибина за родитеље у нашој школи, Формирање удружења родитеља, Набавка савремених наставних средстава, Дидактичког материјала и стручне литературе, Организовање летње учионице, Укључивање што већег броја ученика у секције, Промоција пројектних активности везаних за инклузију у нашој школи итд.

Отворена школа за све