Sep 25

Спорт у школе

Sport u skole

     На факултету спорта и физичког васпитања у Београду одржана је свечана подела спортских реквизита за нове школе које су ушле у пројекат “Спорт у школе”. Посебно нам је задовољство што се и наша школа, ОШ Светозар Марковић из Лапова,  као једна од тридесет у Србији, нашла као део овог  пројекта који ће нам, надам се, помоћи да и у нашој средини спорт још више омасовимо и децу заинтересујемо  да се још више баве њиме. Верујемо да  су спортски реквизити дошли на праву адресу, а ми ћемо их на прави начин искористити , и сигурна сам , да ћемо и даље постизати добре резултате, рекла  је директорка Славица Томић. Она се у име свих директора  школа захвалила на добијеним реквизитима. Церемонији је поред председника Савеза господина Жељка Танасковића присуствовао и Државни секретар у Министарству омладине и спорта господин Предраг Перуничић који је истакао да је овај Пројекат изузетно битан у стратегији развоја спорта и да ће се радити на његовом јачању и омасовљавању. Напомињемо да је за 2. године у програм ушло 90 школа које финансира Савез за школски спорт Србије под покровитељством Министарства омладине и спорта, а кључ у свему овоме су локалне самоуправе које су почеле да финансирају пројект из својих буџета јер су препознале значај овај јако значајног програма за децу.

Линк: „Спорт у школе“

Aug 29

Календар образовно-васпитног рада 2018./2019.

Прво полугодиште почиње у понедељак 3. септембра 2018.године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2019. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године.

Друго полугодиште завршава се у петак, 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда, односно у петак  14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда.

Clip_5

Jun 17

Решења тестова

Све податке везане за ученика, оцене и школе можете проверити на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије –  http://www.upis.mpn.gov.rs/

Овде можете погледати решења за:

Српски језик

РЕШЕЊА ТЕСТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК – ДОПУНА

Математика

РЕШЕЊА ТЕСТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Комбиновани

РЕШЕЊА КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

Jun 17

Садржај и начин полагања завршног испита

Завршни испит

Преузмите документУпутство за ученике

Преузмите документУпутство за родитеље (старатеље)

На завршном испиту се проверава знање и умење из српског, односно матерњег језика, математике и из пет наставних предмета из природних и друштвених наука (комбиновани тест) писменом израдом задатака.

Првог дана полаже се српски, односно матерњи језик, другог дана математика, а трећег дана комбиновани тест. Испити почињу у 10:00 часова и трају до 12:00 часова. Изузетно, уколико је испит почео са закашњењем, време испита се продужава тако да израда теста траје 120 минута.

Сви ученици решавају задатке истог садржаја и под истим условима (место, време, упутство за рад, начин прегледања и контрола), осим ученика који су остварили право на образовање према индивидуалним образовним плановима, ученика који остварују право на пружање посебне подршке у току спровођења завршног испита и одраслих. Ови ученици, односно одрасли полажу завршни испит под посебним условима, односно у складу са њиховим могућностима и потребама. Опис услова налази се у Смерницама за планирање, организовање и спровођење завршног испита на крају обавезног образовања за ученике којима је потребна додатна образовна подршка (Прилог 11) и у Смерницама за планирање, организовање и спровођење завршног испита за школе које остварују програм основног образовања одраслих (Прилог 12).

За сваког ученика коме се садржај и начин полагања завршног испита прилагођавају, школе достављају потребне податке одговарајућој школској управи на посебним обрасцима (Образац 2 и 3) у складу са календаром испитних активности.

На основу Правилника о измени правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари  из српског, односно матерњег језика највише 16 бодова, из математике највише 16 бодова и на комбинованом тесту највише 8 бодова.

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака. У складу са Упутством за прегледање, у потпуности тачно решен задатак рачуна се као 1, а делимично тачно решен задатак (када је то предвиђено Упутством) рачуна се као 0,5.

Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се укупан број тачно решених задатака на тесту множи одговарајућим коефицијентом и то:

– за српски, односно матерњи језик и математику коефицијент је 0,8

– за комбиновани тест коефицијент је 0,4.

То значи да ће ученик који тачно реши свих 20 задатака из српског, односно матерњег језика моћи да оствари 16 бодова, што важи и за тест из математике, док ће ученик који тачно реши свих 20 задатака на комбинованом тесту моћи да оствари 8 бодова. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.