Mar 19

Обавештење

  • На улазним вратима школе истакнути распоред часова који се емитују на каналима јавног медијског сервиса – РТС3 и РТС Планета
  • Пронаћи начин комуникације са децом и родитељима који немају интернет и нису у могућности да прате наставу на даљину. Овој деци материјале достављати у штампаном облику. За комуникацију су задужене разредне старешине.

Управа школе

Mar 18

Обавештење

Скрећемо пажњу наставницима о потреби детаљног прегледа дигиталних садржаја које преузимају са интернета и користе у настави (презентације, анимације, видео записи…), као и о обавези о поштовању ауторских права.

Управа школе

Mar 17

Обавештење за родитеље

Моле се родитељи да због новонастале ванредне ситуације заједничким напорима, добром комуникацијом и синхронизованим активностима допринесемо да се актуелна кризна ситуација на најбољи начин превазиђе.

У том смислу позивамо вас на заједничко деловање и одговорно поступање. У наредном периоду потребно је да сви родитељи:

  1. редовно обавештавају разредне стрешине о здравственом стању ученика, искључиво само ако су болесни!
  2. упуте своју децу да редовно прате распоред наставе на јавном сервису РТС3, који је објављен на сајту школе и који ће бити истакнут на вратима мале школе.
  3. упуте своју децу да прате посебан распоред који су израдили наставници и који ће бити истакнут на сајту школе и вратима мале школе.
  4. ученици који немју техничке могућности за праћење наставе на даљину могу да добију потребан материјал и упутства у школи: понедељком млађи разреди и петком старији разреди у времену од 10 – 12 часова.
  5. родитељи чија деца раде по ИОП-2 потребно је да се договоре са разредним старешинама о начину преузимања материјала и уптстава за рад.
  6. да редовно прате обавештења на сајту школе и поступају у складу са тим, као и да подстичу своју децу на редовно учење и да им пружају подршку у томе.

Управа школе