Сараднички час

Дана 22.11.2017. одржан је час српског језика у 2-1 разреду који су држале учитељица Лидија Голубовић и наставница српског језика Јелена Томић. Тема часа било је садашње и будуће време.