Контакт

Основна школа “Светозар Марковић”  

Адреса: Косовских јунака 10, Лапово

Тел/Факс: 034/850 050

E-mail: direktor@oslapovo.edu.rs

МАТИЧНИ БРОЈ: 07149514

ПИБ: 101888446

Директор школе: Јелена Милошевић

Психолог: Снежана Стаменковић
Педагог: Марија Тодић
Секретар: Марко Миличић

Шеф рачуноводства: Јасмина Солунац
Благајник: Миланка Којанић