Обавештење за ученике 8. разреда

Сва три дана завршног испита у школи ће важити следећа правила:

  • Током завршног испита у прсторијама школе је дозвољен боравак ученицима 8. разреда и лицима које директор одреди посебним списком.
  • Ученици 8. разреда долазе у школу од 8:00 – 8:15
  • Разредне старешине ученицима проверавају ђачке књижице и идентификационе налепнице
  • Ученици улазе у просторије одређене за полагање по утврђеном распореду
  • У просторије школе је забрањено уношење личних ствари (ранчеви, торбице, мобилни телефони, паметни сатови, флашице са водом и слично)
  • Школа ће сваком ученику обезбедити флашицу воде
  • Ученици треба да понесу са собом само хемијске и графитне оловке
  • По зваршетку завршног испита, ученици предају књижице и идентификационе налепнице разредним старешинама и напуштају школско двориште