ПЕТИ СРПСКИ КОНГРЕС ГЕОГРАФА

Од 9 – 11. септембра 2021. године, у Новом Саду, одржан је Пети српски конгрес географа – „Иновативни приступ и перспективе примењене географије“. Географија је мултидисциплинарни предмет посвећен примењеној географији данашњице и њеној улози у креирању бољег амбијента на релацији природа – човек – образовање. Изазови испред географске науке се увећавају.
Мултидисциплинарни приступ и научни радови најеминентнијих стручњака из области географске науке би требали да утичу на чињеницу да се већи део популације укључи у процес ширења значаја географског образовања, његовог квалитета, али и примене истог. Веома смо поносни на чињеницу да је др Драгана Милошевић, наставник географије у нашој школи, учествовала је у раду конгреса на три сесије.

Проф. др Анђелија Ивков Џигурски, проф. др Лазар Лазић и др Драгана Милошевић