Историјат школе

     Школа у Лапову, једна од најстаријих у Србији

ОШ "Светозар Марковић" - некад

      Школа у Лапову почела је са радом 1840. године.Те године први разред је похађало 10 ученика различите старости од седам до седамнаест година. Сва деца су била мушког пола. Први учитељ у школи био је Димитрије Јовановић. Тек крајем 1899. године школу почињу да похађају и девојчице. Школа је на почетку оснивања радила у приватним кућама. Тек 1864. године помиње се школска зграда у Лапову.

      Општина Лапово је 1885. године сазидала нову школску зграду која је приземље данашње школе. Године 1970. на истом темељу дозидан је спрат.

      Поред ове централне школске зграде, у истом школском дворишту сазидана је 1963. године “мала школа” са четири учуонице и наставничком канцеларијом. Такође, у овом дворишту је, 1974. године, сазидана школска кухиња са трпезаријом. Године 1990, изнад трпезарије и кухиње, назидан је спрат са шест специјализованих учионица и просторијом за школску библиотеку.

      Школске зграде у истуреним одељењима (одељак III и IV) сазидане су 1946.године и данас се користе.

Садашње име школа носи од 1954. године

ОШ "Светозар Марковић" - данас

  Почетком школске 1954/55. године школа у Лапову “прераста” у осмогодишњу. Од тада школа добија име “Светозар Марковић”, име једног од најзначајнијих људи и првих носилаца социјалистичких идеја у историји Србије XIX века.

Поносни смо на постигнућа наших ученика и наставника чији се успеси нижу до републичких такмичења. Оваквом успеху доприноси добра сарадња и ангажовање наставника у раду са ученицима, како кроз редовну наставу тако и кроз рад у многобројним секцијама уз примену најмодернијих наставних метода и средстава. Сви се трудимо да наша школа ученицима буде друга кућа, а пријатној атмосфери доприноси и велики број људи добре воље из нашег окружења, који својим донацијама помажу да услови рада у школи буду још бољи. Једну од највећих донација добили смо од Националне гарде Охаја чији  су преставници заједно са представницима наше војске, лично учествовали у њеној реализацији.

      Драго нам је што свако ко је завршио нашу школу, без обзира где је сада и чиме се бави, са поносом може да каже да је био наш ђак.