Колектив

Ваннаставно особље

 • Славица Томић, директор школе
 • Светлана Петровић, секретар школе
 • Драган Стаменковић, педагог школе
 • Снежана Стаменковић, психолог школе
 • Јелена Милошевић, библиотекар
 • Јасмина Солунац, дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове
 • Миланка Којанић,  референт за финансијско рачуноводствене послове
 • Снежана Тошић,  референт за финансијско рачуноводствене послове

Разредна настава 

школска 2019./2020. година

I разред

 • I1 Драган Петковић, наставник разредне наставе
 • I2 Благица Станисављевић, наставник разредне наставе
 • I3 Славка Кадић, наставник разредне наставе
 • I4 Данијела Јевтић, професор разредне наставе
II разред
 • II1 Лидија Голубовић, наставник разредне наставе
 • II2 Оливера Петровић, професор разредне наставе
 • II3 Маријана Којанић, професор разредне наставе
 • II4 Славица Милисављевић , наставник разредне наставе
III разред
 • III1 Данијела Ивковић Мујковић, наставник разредне наставе
 • III2 Сузана Милановић, наставник разредне наставе
 • III3 Весна Крстић, наставник разредне наставе
 • III4 Слађана Гајић, наставник разредне наставе
IVразред
 • IV1 Јасмина Мујковић, професор разредне наставе
 • IV3 Јелена Шљивић, професор разредне наставе
 • IV4 Славица Милисављевић , наставник разредне наставе

Предметна настава 

Vразред
 • V1 Александра Шолевић, професор српског језика
 • V2 Данило Иличић, дипломирани математичар – информатичар
VIразред
 • VI1 Сања Микићмагистар вајарства
 • VI2 Јелена Милошевић, професор српског језика
 • VI3 Наташа Савчић, професор немачког језика
VIIразред
 • VII1 др Драгана Милошевић, доктор методике наставе географије
 • VII2 Сенка Прешић, професор енглеског језика
 • VII3 Живадинка Иличић, наставник физике
VIIIразред
 • VIII1 Маја Марковић, професор енглеског језика
 • VIII2 Зоран Јончић, професор физичке културе
 • VIII3 Небојша Поповић, професор српског језика
Српски језик
 • Јелена Томић, професор српског језика
 • Небојша Поповић, професор српског језика
 • Јелена Милошевић, професор српског језика
 • Александра Шолевић, професор српског језика
Математика
 • Ана Ђорђевић, професор математике
 • Данијела Јовановић, наставник математике
 • Данило Иличић, дипломирани математичар – информатичар
Енглески језик
 • Сенка Прешић, професор енглеског језика
 • Маја Марковић, професор енглеског језика
 • Тања Заграђанин, професор енглеског језик
Немачки језик
 • Наташа Савчић, професор немачког језика
 • Сенка Дургутовић Павловић, професор немачког језика
Историја
 • Љиљана Ђорђевић, професор историје
 • Љиљана Митровић, професор историје
Географија
 • Драган Маринковић, професор географије
 • Драгана Милошевић, доктор методике наставе географије
Физика
 • Живадинка Иличић, наставник физике
Хемија
 • Снежана Којадиновић, професор хемије
Биологија
 • Силвија Цветановић, професор биологије
 • Снежана Стаменковић, професор биологије
Музичка култура
 • Љубо Пантелић, наставник музичке културе
Ликовна култура
 • Сања Микић, магистар вајарства
Физичко васпитање
 • Зоран Јончић, професор физичке културе
 • Снежана Костић, професор физичке културе
 • Ненад Томић, професор физичке културе
Техничко и информатичко образовање – Техника и технологија
 • Љубиша Гајић, професор техничког образовања
Информатика и рачунарство
 • Данило Иличић, дипломирани математичар – информатичар
Верска настава
 • Марко Арсенић, вероучитељ

Помоћно особље 

 • Драган Попадић, домар
 • Александар Петковић, домар
 • Зорка Иличић, чистачица
 • Верица Попадић, чистачица
 • Сузана Јанковић, чистачица
 • Драгана Петковић, чистачица
 • Живадинка Вељковић, чистачица
 • Данијела Вељковић, сервирка
 • Славица Миличић, чистачица
 • Весна Грковић, чистачица