Колектив

Ваннаставно особље

  • Славица Томић, директор школе
  • Светлана Петровић, секретар школе
  • Драган Стаменковић, педагог школе
  • Снежана Стаменковић, психолог школе
  • Јелена Милошевић, библиотекар
  • Јасмина Солунац, дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове
  • Миланка Којанић,  референт за финансијско рачуноводствене послове
  • Снежана Тошић,  референт за финансијско рачуноводствене послове

Разредна настава 

школска 2019./2020. година

I разред

  • I1 Драган Петковић, наставник разредне наставе
  • I2 Благица Станисављевић, наставник разредне наставе
  • I3 Славка Кадић, наставник разредне наставе
  • I4 Данијела Јевтић, професор разредне наставе
II разред
  • II1 Лидија Голубовић, наставник разредне наставе
  • II2 Оливера Петровић, професор разредне наставе
  • II3 Маријана Којанић, професор разредне наставе
  • II4 Славица Милисављевић , наставник разредне наставе
III разред
  • III1 Данијела Ивковић Мујковић, наставник разредне наставе
  • III2 Сузана Милановић, наставник разредне наставе
  • III3 Весна Крстић, наставник разредне наставе
  • III4 Слађана Гајић, наставник разредне наставе
IVразред
  • IV1 Јасмина Мујковић, професор разредне наставе
  • IV3 Јелена Шљивић, професор разредне наставе
  • IV4 Славица Милисављевић , наставник разредне наставе

Предметна настава 

Vразред
  • V1 Александра Шолевић, професор српског језика
  • V2 Данило Иличић, дипломирани математичар – информатичар
VIразред
  • VI1 Сања Микићмагистар вајарства
  • VI2 Јелена Милошевић, професор српског језика
  • VI3 Наташа Савчић, професор немачког језика
VIIразред
  • VII1 др Драгана Милошевић, доктор методике наставе географије
  • VII2 Сенка Прешић, професор енглеског језика
  • VII3 Живадинка Иличић, наставник физике
VIIIразред
  • VIII1 Маја Марковић, професор енглеског језика
  • VIII2 Зоран Јончић, професор физичке културе
  • VIII3 Небојша Поповић, професор српског језика
Српски језик
  • Јелена Томић, професор српског језика
  • Небојша Поповић, професор српског језика
  • Јелена Милошевић, професор српског језика
  • Александра Шолевић, професор српског језика
Математика
  • Ана Ђорђевић, професор математике
  • Данијела Јовановић, наставник математике
  • Данило Иличић, дипломирани математичар – информатичар
Енглески језик
  • Сенка Прешић, професор енглеског језика
  • Маја Марковић, професор енглеског језика
  • Тања Заграђанин, професор енглеског језик
Немачки језик
  • Наташа Савчић, професор немачког језика
  • Сенка Дургутовић Павловић, професор немачког језика
Историја
  • Љиљана Ђорђевић, професор историје
  • Љиљана Митровић, професор историје
Географија
  • Драган Маринковић, професор географије
  • Драгана Милошевић, доктор методике наставе географије
Физика
  • Живадинка Иличић, наставник физике
Хемија
  • Снежана Којадиновић, професор хемије
Биологија
  • Силвија Цветановић, професор биологије
  • Снежана Стаменковић, професор биологије
Музичка култура
  • Љубо Пантелић, наставник музичке културе
Ликовна култура
  • Сања Микић, магистар вајарства
Физичко васпитање
  • Зоран Јончић, професор физичке културе
  • Снежана Костић, професор физичке културе
  • Ненад Томић, професор физичке културе
Техничко и информатичко образовање – Техника и технологија
  • Љубиша Гајић, професор техничког образовања
Информатика и рачунарство
  • Данило Иличић, дипломирани математичар – информатичар
Верска настава
  • Марко Арсенић, вероучитељ

Помоћно особље 

  • Драган Попадић, домар
  • Александар Петковић, домар
  • Зорка Иличић, чистачица
  • Верица Попадић, чистачица
  • Сузана Јанковић, чистачица
  • Драгана Петковић, чистачица
  • Живадинка Вељковић, чистачица
  • Данијела Вељковић, сервирка
  • Славица Миличић, чистачица
  • Весна Грковић, чистачица