Колектив

Ваннаставно особље

 • Славица Томић, директор школе
 • Светлана Петровић, секретар школе
 • Драган Стаменковић, педагог школе
 • Снежана Стаменковић, психолог школе
 • Александра Шолевић, библиотекар
 • Јасмина Солунац, координатор финансијских и рачуноводствених послова
 • Миланка Којанић, финансијско-административни сарадник
 • Снежана Тошић,  финансијско-административни сарадник

Разредна настава 

школска 2016-17. година

I разред

 • I1 Јасмина Мујковић, професор разредне наставе
 • I2 Лидија Голубовић, наставник разредне наставе
 • I3 Јелена Шљивић, професор разредне наставе
 • I4 Славица Милисављевић , наставник разредне наставе
II разред
 • II1 Драган Петковић, наставник разредне наставе
 • II2 Зорица Гајић, наставник разредне наставе
 • II3 Славка Кадић, наставник разредне наставе
 • II4 Данијела Јевтић, професор разредне наставе
III разред
 • III1 Благица Станисављевић, наставник разредне наставе
 • III2 Оливера Петровић, професор разредне наставе
 • III3 Маријана Којанић, професор разредне наставе
 • III4 Драгана Вучковић, наставник разредне наставе
IVразред
 • IV1 Данијела Ивковић Мујковић, наставник разредне наставе
 • IV2 Сузана Милановић, наставник разредне наставе
 • IV3 Весна Крстић, наставник разредне наставе
 • IV4 Слађана Гајић, наставник разредне наставе

Предметна настава 

Српски језик
 • Јелена Томић, професор српског језика
 • Небојша Поповић, професор српског језика
 • Јелена Милошевић, професор српског језика
 • Александра Шолевић, професор српског језика
Математика
 • Ана Ђорђевић, професор математике
 • Данијела Јовановић, наставник математике
 • Данило Иличић, професор математике
Енглески језик
 • Сенка Прешић, професор енглеског језика
 • Маја Марковић, професор енглеског језика
 • Тања Заграђанин, професор енглеског језика
 • Боривоје Дожудић, професор енглеског језика
 • Катарина Јовановић, професор енглеског језика
Немачки језик
 • Наташа Савчић, професор немачког језика
 • Сенка Дургутовић, професор немачког језика
Историја
 • Љиљана Ђорђевић, професор историје
 • Љиљана Митровић, професор историје
Географија
 • Драган Маринковић, професор географије
 • Драгана Милошевић, др географије
Физика
 • Живадинка Иличић, наставник физике
Хемија
 • Снежана Којадиновић, професор хемије
Биологија
 • Силвија Цветановић, професор биологије
 • Снежана Стаменковић, професор биологије
Музичка култура
 • Љубо Пантелић, наставник музичке културе
Ликовна култура
 • Сања Микић, мр ликовне културе
Физичко васпитање
 • Зоран Јончић, професор физичке културе
 • Снежана Костић, професор физичке културе
 • Ненад Томић, професор физичке културе
Техничко и информатичко образовање
 • Љубиша Гајић, професор
Информатика и рачунарство
 • Мирјана Станојевић, професор информатике
Верска настава
 • Божидар Васиљевић, вероучитељ

Помоћно особље 

 • Драган Попадић, ложач
 • Александар Петковић, домар
 • Зорка Иличић, сервирка
 • Верица Попадић, спремачица
 • Сузана Јанковић, спремачица
 • Драгана Петковић, спремачица
 • Живадинка Вељковић, спремачица
 • Данијела Вељковић, спремачица
 • Славица Миличић, спремачица
 • Весна Грковић, спремачица

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>