Dec 26

Школа за 21. век!

У оквиру пројекта “Школа за 21. век”, које спроводи Британски Савет у сарадњи са МПНТР, четворо наших наставника је израдило пројекат под називом “У свету бројева и слова”. Пројекат се састојао из два сарадничка часа и једног јавног часа, где су презентоване активности ученика и наставника приликом израде и спровођења пројекта. Пројекат је имао за циљ развој критичког мишљења код ученика уз употребу новиe технологијe – micro:bit. Наставници Љубиша Гајић и Живадинка Иличић су на заједничком часу у одељењу 7/2 вршили прецизна мерења, док су на заједничком часу математике и српског језика, ученици одељења 5/2 кроз позоришну представу утврђивали дељивост бројева. Час је реализован у сарадњи наставнице српског језика Јелене Томић и наставника математике Данила Иличића.

Мерење – 7/2
Ко зна од једног прави два! – 5/2
Dec 15

Школа за 21. век!

Као учесник пројекта “Школа за 21. век” у организацији Британског Савета, наша школа је угостила, нама одређену менторку, Миљану Милојевић. Током друге менторске посете, наши наставници су је упознали са применом метода за развој критичког мишљења, са којима су се наставници срели током тродневне обуке. Већина тих метода је имплементирана у пројекат који ће наставници реализовати са ученицима 5. и 7. разреда.