Композиција од употребних предмета

Одржан сараднички час “Композиција од употребних предмета” 29.11.2021. године са циљем стварање ликовне композиције кроз креативну игру материјала и предмета са употребном вредношћу. Предавачи: Силвија Цветановић, Тања Заграђанин, Славка Кадић, Весна Крстић, Јелена Мишић, Кристина Златковић и Мирела Станковић (родитељ и учесник удружења “Зора” и “Чеп за хендикеп” )