Сарднички час

Стручно усавршавање у нашој школи, и поред тешке епидемиолошке ситуације, одвија се несметано. Сараднички час учитељице Оливере Петровић и наставника српског језика Небојше Поповића одржан је у трећем разреду. Наставна јединица Синоними у српском језику, уз примену најсавременијих аудио-визуелних средстава, допао се ученицима који су показали велику активност и ангажовање на часу.