Обавештење за ученике и родитеље

По одлуци МПНТР ученици ће бити на распусту од 14. фебруара до 18. фебруара 2022. године. Први наставни дан је 21. фебруар 2022. године. Ученици првог и другог разреда, који наставу похађају у централној школи, долазе у прву смену, а ученици трећег и четвртог разреда у другу смену.

Ученици од 5. – 8. разреда настављају рад по групама. У понедељак 21. фебруара у школу долази група Б. Уколико Тим за школе одлучи другачије ученици ће бити благовремено обавештени о моделу наставе.